Novaland đạt lợi nhuận đột biến

Theo ban lãnh đạo Tập đoàn Novaland, kết thúc quý 1/2017, công ty ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, với doanh thu thuần đạt 1.910 tỷ đồng và lợi ...