Công ty cổ phần Địa ốc Novaland (NVL) dự kiến trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh doanh thu đạt hơn 21.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.600 tỷ đồng.

NVL dat ke hoach lai hon 2.600 ty dong

(ĐTCK) Công ty cổ phần Địa ốc Novaland (NVL) dự kiến trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh doanh thu đạt hơn 21.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.600 tỷ đồng.

NVL cũng trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 2,5% số cổ phần đang lưu hành. Toàn bộ thời gian, giá phát hành, đối tượng phát hành… được ủy quyền cho HĐQT.

Đáng chú ý, trong phân phối lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2017 hơn 2.900 tỷ đồng, NVL sẽ chi hơn 20 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (dự kiến chi trả tháng 9 và tháng 12 năm nay).