VIỆT KIỀU MUA NHÀ CẦN LƯU Ý

Luật đã cho phép Việt kiều sở hữu nhà, đất trong nước, tuy nhiên để sở hữu bất động sản (BĐS) một cách an toàn, hiệu quả, họ cần có một luật sư v...