Chuyện chỉ có Ở NOVALAND

Một khách hàng Việt kiều mua một lúc hơn 30 căn hộ của Novaland, 50% khách sau khi mua hàng tự nguyện thành ‘môi giới’ cho bạn bè, người thân… những chia sẽ...